Co je to pricing?

Když jsem chodil na základku, tak jsem nikdy přesně nechápal, proč se musím učit různé matematické definice. Postupně jsem zjistil, že pokud se setkávají lidé z různých oblastí a diskutují společné téma, je poměrně důležité na začátku definovat základní pojmy. Tenhle blog bude sloužit jako diskusní platforma pro pricingová témata. Odpověď na otázku co je to pricing, mi pomůže “nalajnovat” hřiště. Výsledek jsem shrnul v myšlenkové mapě.

Návod na čtení mapy:

  1. Čtěte ve směru hodinových ručiček
  2. Nejdůležitější části jsou podbarveny žlutě

Jednoduchá odpověď na úvodní otázku tedy zní: PRICING je soubor NÁSTROJŮ, sloužících k nastavení CENY produktu tak, aby společnost dosáhla svých CÍLŮ.

Proč do pricingu investovat?
Síla PRICINGU spočívá v obrovské páce na zisk (1% změna ceny se rovná 11% změně zisku), okamžitému dopadu, jednoduché implementaci a v neposlední řadě, že to mnoho lidí v ČR pricing jako disciplínu podceňuje a proto nastavit cenu optimálně neumí…
Přemýšleli jste někdy, že pohnete cenou vašeho produktu o 1%? Jestli ano, pak musela nutně nastat otázka: Nahoru nebo dolu? Ale o tom až příště.

Leave a Reply