Je pricing věda či umění?

Minulý týden jsem měl zajímavou debatu s klientem na téma  co je pricing – věda nebo umění? Tady je shrnutí. Myslím si, že dobrý pricing musí obsahovat obě složky.  Vždy bude záležet na konkrétním případu do jaké míry je možné uplatnit tu kterou složku.  Dle mé zkušenosti je třeba většinou při nastavení ceny vycházet z vědeckých metod, jde zejména o mix statistiky, ekonomie, matematiky a psychologie. Tahle část vám zajistí, dobrý základ. Nicméně vám nezajistí úspěch. Ten přijde ve chvíli, kdy na vědecké postupy uplatníte „umělecké“ principy – intuici, kreativitu a zjednodušení. Intuici je třeba zapojit, vždy když chybí exaktní data, dle mojí zkušenosti téměř vždy. Kreativita dává možnost se odlišit od konkurence a přijít s novým řešením. Princip zjednodušení je je nutný uplatnit pokaždé, protože zákazník nechce trávit čas rozšifrováváním, který vzkaz je pro něj nejdůležitější.

V neposlední řadě je pricing o disciplíně, pokud nebudete dodržovat stanovené principy a vězte, že to nutkání přijde, stanete se pro zákazníky, zaměstnance a konkurenci nepředvídatelní a důsledkem bude nevyužití pricingového potenciálu.

Takže pricing v mém pojetí je věda, umění a disciplína zároveň.

Leave a Reply