Jaká jsou nejdůležitější marketingová KPIs? – 1. díl

Když dostanu otázku, čím se živím, odpovím – “Zvyšuji firmám výnosy a zákaznickou spokojenost pomocí marketingového mixu se zaměřením na cenu.” Osobně považuji zákaznickou spokojenost za nejdůležitější marketingový ukazatel. Když budou spokojeni zákazníci, přijde i zisk. Pokud je zisk a není zákaznická spokojenost, zisk odejde.

V každém našem projektu definujeme KPI – key performance indicator neboli veličiny, které měří dopad našich doporučení. Tyhle KPIs se liší dle zadání, bývá to market share, marže, počet zákazníků, zákaznická spokojenost, zisk, výnosy, pricing power atd.

Jedna z mých oblíbených knížek Marketing Metrics popisuje různá marketingová KPIs a zároveň ukazuje výsledky průzkumu mezi firemními manažery odpovídajících na otázku, která KPIs jsou pro vás nejdůležitější?

Pricing metrics

Tady jsou ty nejdůležitější. V zásadě s nimi souhlasím. Chybí mi tam pouze KPI na inovace např. podíl výnosů z výrobků maximálně 5 let starých. Neboť jsem přesvědčený že základní funkcí každé firmy je Advanced pricing metricszískat zákazníky a inovovat.

Mezi tyto KPI patří:

 • Čistý zisk
 • Marže v %
 • Návratnost investic
 • Zákaznická spokojenost
 • Cílové příjmy z prodejů
 • Celkové prodeje
 • Cílový objem prodejů
 • Tržby z prodejů
 • Zákaznická loajalita
 • Roční růst v %
 • Tržní podíl firmy

Jaké jsou nejdůležitější marketingová KPIs pro vás?

Dobrou noc, právě jsem překročil můj dnešní nejdůležitější životní KPI, jít spát do 22.30 ….

2 thoughts on “Jaká jsou nejdůležitější marketingová KPIs? – 1. díl

Leave a Reply