Open API – pro připravené banky příležitost, pro spící hrozba!

Do roku 2018 bude ve členských zemích EU implementována nová směrnice Payment Services Directive 2 (PSD2), která změní fungování bankovního odvětví. Banky totiž budou muset prostřednictvím Open API sdílet data svých zákazníků třetím stranám. Jako většina regulací, přináší i tato dodatečné náklady a rizika. Pokud však management pochopí nové příležitosti, které Open API přináší, nemusí se stát tato regulace noční můrou akcionářů bank.

Co je to API?

API může být zkratka pro Anarchistickou Popelavou Indiánku, Evropská komise ji ale využila jako zkrácení termínu Application Programming Interface. Hm, stále nic? Tak si představte restauraci. U stolu sedí pan Hladový a na druhém konci restaurace je kuchyně, kde se jídlo připravuje. Pan Hladový pro jídlo nepůjde do kuchyně. Místo toho si zavolá číšníka, sympatického chlAPÍka, který u něj vyzvedne objednávku a do kuchyně ji donese. A opět právě tenhle chlAPÍk pak donese panu Hladovému jídlo.

V bankovním světě pan Hladový (hladový po datech) představuje třetí stranu (na bance nezávislou firmu), která chce obsloužit zákazníka bankovní nebo nebankovní službou mimo kanály banky. Banka je kuchyně a číšník je Open API. Můžeme tedy říci, že API je spojka mezi dvěma systémy, která slouží k přenosu dat. Plní funkci, jak linky mezi nimi, tak i slovníku, jelikož oba systémy mluví jiným jazykem. API přijímá požadavky od třetí strany a poté vrací odpověď zpátky uživateli.

Restaurace V1.1.PNG

K čemu Open API povede?

Open API bude mít primárně vliv na 2 oblasti, a to elektronické platby a transakční data z účtu. Banky budou muset se souhlasem zákazníků poskytovat jejich základní transakční data a data o zůstatcích na jejich běžných účtech. Právě díky těmto datům budou moci zákazníci provádět elektronické platby prostřednictvím Open API bez použití platební karty, internetové nebo mobilní aplikace. Zároveň bude muset banka (pokud dá zákazník svolení) poskytnout transakční data vybrané třetí straně.

Třetí strany jako vývojáři, startupy a fintech společnosti začnou vytvářet aplikace, které snadno umožní obsluhovat platby a běžný účet. Zákazník bude např. schopen agregovat všechny své účty od několika bank a bude moci tyto účty najednou spravovat.

Banky tak ztratí svůj face time s klientem a bude se logicky zhoršovat i jejich vzájemný vztah. Celá situace může dojít tak daleko, že zákazník uvidí logo své banky pouze na měsíčním výpisu, kde bude banka inkasovat poplatky… To povede například k tomu, že pro banky bude najednou mnohem těžší zákazníky oslovit s dalšími nabídkami. Přesně taková situace, dnes nastala s mobilními operátory a ti hledají cestu zpět, jak opět zvýšit svůj face time se zákazníkem.

Restaurace 2

Open API pro banky neznamená jenom vznik hrozeb, ale také nových příležitostí. Jednou z nich je možnost sdílet se třetími stranami více dat, než nařizuje regulace a tyto data zpoplatnit.

Pokud si to ukážeme opět na příkladu restaurace, číšník bude muset panu Hladovému nabídnout kohoutkovou vodu zdarma (elektronické platby a transakční data). Jelikož všechny třetí strany budou mít přístup k transakčním a balančním datům, budou poskytována bankou zdarma jako voda z kohoutku. Stejně tak, jako se restaurace rozhoduje o tom, jaké nápoje bude nabízet, tak i banka se může rozhodnout, jaký rozsah dat bude ochotna za poplatek sdílet. A protože bude také schopna rozlišit objednávky dat, může každému subjektu poskytnout přístup k jiným datům a rozdílně je zpoplatnit. Otevírají se nové příležitosti, kdy banky mohou strategickým partnerům začít automatizovaně poskytovat určitá data zdarma – např. agregátorům půjček nebo mohou data pro jiné subjekty zpoplatnit.

Zajímá Vás, jak se mohou banky bránit ztrátě kontaktu s klientem, jak získat další tok příjmu nebo jaké jsou další hrozby a příležitosti plynoucí z Open API? Identifikovali jsme 11 klíčových oblastí, které představují hlavní hrozby a příležitosti. Pokud chcete vědět více, kontaktujte nás na info@byzkids.com

Leave a Reply