TOP APP 2020 – A day in a life of a bank customer (otázky a odpovědi)

Již pátým rokem poskytujeme našim klientům produkt zvaný TOP APP, v rámci kterého srovnáváme mobilní aplikace na našem trhu oproti těm nejlepším ve světě. Za pět let své existence se TOP APP index stal benchmarkem na českém trhu pro oblast mobilního bankovnictví.

Jak tedy vypadá český trh?

Bankovní aplikace na českém trhu se dělí na 3 skupiny. Tou první jsou Mobile-only leaders, tedy banky, které si uvědomují důležitost bankovní aplikace. Uprostřed trhu jsou ne příliš smart následovatelé, kteří své aplikace sice rozvíjejí, ale priority mají často v jiných kanálech. Poslední skupinou jsou banky, které ví o existenci mobilního bankovnictví, ale příliš se na jeho rozvoj nesoustředí.

Jak jsme k pořadí došli?

TOP APP index se skládá ze 38 kritérií rozdělených do 4 oblastí z pohledu zákaznického lifecyclu, který označujeme zkratkou AUVP, tedy Acquisition, Usage, Value, Profitability. Nejdůležitější je klienta do aplikace dostat a poskytnout mu to hlavní, co od bankovní aplikace očekává. Pomocí přidané hodnoty následně zvýšit frekvenci přihlašování do aplikace a nakonec přes aplikaci poskytnout i dodatečné služby.

Každé ze 38 kritérií má svůj způsob hodnocení a také svou váhu v celém indexu. Váha se odvíjí od důležitosti daného kritéria vycházející ze zákaznických průzkumů. Každoroční zákaznické výzkumy jsou zaměřeny na chování jak uživatelů, tak i neuživatelů bankovních aplikací.

Jako každý rok, i z letošních zákaznických výzkumů plynou zajímavé insighty do života běžného bankovního klienta. Připravili jsme pro Vás sérii 15 otázek a odpovědí na ty nejzajímavější oblasti mobilního bankovnictví.

Hned v první otázce se dozvíte, proč ještě Vaši klienti nemají bankovní aplikaci.

TOP APP 2020 – 1. Proč ještě vaši klienti nemají bankovní aplikaci?

Leave a Reply