TOP APP 2020 – Energy

Již pátým rokem poskytujeme našim klientům produkt zvaný TOP APP, v rámci kterého srovnáváme mobilní aplikace na našem trhu oproti těm nejlepším ve světě. Za pět let své existence se TOP APP index stal benchmarkem na českém a slovenském trhu pro oblast mobilních aplikací.

Jak tedy vypadá český a slovenský trh?

Energetické aplikace na českém a slovenském trhu se dělí na 3 skupiny. Tou první jsou Mobile-only leaders, tedy společnosti, které si uvědomují důležitost mobilní aplikace. Uprostřed trhu jsou ne příliš smart následovatelé, kteří své aplikace sice rozvíjejí, ale priority mají často v jiných kanálech. Poslední skupinou jsou společnosti, které ví o existenci mobilních aplikací, ale příliš se na jejich rozvoj nesoustředí.

Jak jsme k pořadí došli?

TOP APP index energy se skládá z 26 kritérií rozdělených do 4 oblastí z pohledu zákaznického lifecyclu, který označujeme zkratkou AUIP, tedy acquisition, usage, innovation, profitability. U energo aplikací je nejdůležitější naučit klienty používat aplikaci a ukázat, jak jim dokáže ulehčit život a odsrtanit starosti, jako například strach z nedoplatku.

Pomocí inovačních nástrojů následně zvýšit frekvenci přihlašování do aplikace, poskytovat relevantní obsah, který klientům šetří čas a peníze a nakonec přes aplikaci poskytnout i dodatečné služby.

Každé z 26 kritérií má svůj způsob hodnocení a také svou váhu v celém indexu. Váha se odvíjí od důležitosti daného kritéria vycházející ze zákaznických průzkumů. Každoroční zákaznické výzkumy jsou zaměřeny na chování jak uživatelů, tak i neuživatelů energetických aplikací.

Jako každý rok, I z letošních zákaznických výzkumů plynou zajímavé insighty. Více se dozvíte v sérii 15 článků, které jsme pro Vás připravili.

Hned v první otázce se dozvíte, proč ještě Vaši klienti nemají aplikaci.

Leave a Reply