TOP APP 2020 – 10. Má aplikace radit klientům?

Ano.

Co si představit pod pojmem chytré rady?

Jedná se o rady spojené s transakcemi a vývojem zůstatku klientů. Aplikace sleduje celkové příjmy a výdaje a upozorňuje klienta při velkých změnách jejich poměru.

Pokud jsou rady napojeny na nástroje kategorizace transakcí, upozorňují na významné změny na úrovni kategorií. Například minulý měsíc jsem údajně utrácel až moc za zábavu. Další oblastí chytrých rad jsou prediktory. Ty sledují vaše výdaje a v případě potřeby upozorní na možný nedostatek financí na účtu.

Chytré rady jsou úzce spojeny s konceptem označovaným zkratkou PFM (personal finance management), kterému se v příštích článcích budeme věnovat více.

Rady jsou jen částí z možností, které bankovní aplikace poskytují. Co kromě chytrých rad by měla skvělá bankoví aplikace umět se dočtete 👇.

TOP APP 2020 – 9. Jak vypadá skvělá aplikace dle českého uživatele?

Leave a Reply