TOP APP 2020 – 13. Jaký přístup zvolit u push notifikací?

Opatrný.

Push notifikace jsou silným nástrojem, dokáží vytvořit velkou hodnotu pro klienty, ale na druhou stranu můžou klienty přimět přestat aplikaci používat.

Jaké push notifikace správně posílat?

Zda-li daný typ push notifikace zaslat nebo ne, můžeme jednoduše zhodnotit pomocí 3 hlavních kritérií. Správná notifikace by měla klientovi šetřit:

  • Peníze
  • Čas
  • Starosti

Pokud notifikace splňuje alespoň dvě z těchto kritérií, můžete ji poslat.

Jak často je posílat?

Nejefektivnější je zasílání maximálně 5 notifikací týdně, a toto je opravdu maximum. Je tak potřeba své marketingové aktivity a informační zprávy vměstnat maximálně do 5 týdně.

Bankovnictví je ovšem specifické transakčními notifikacemi, tedy notifikacemi o pohybech na účtu. Těchto notifikací se pravidlo 5 netýká, naopak musí přijít s každým pohybem (pokud si to klient nenastaví jinak).

Push notifikace jsou velmi důležité, proto jim věnujeme v budoucnu celý článek.

Předchozí články:

TOP APP 2020 – 12. Jak na gamifikaci v bankovnictví?

TOP APP 2020 – 11. Multibanking, budoucnost nebo hit roku 2018?

TOP APP 2020 – 10. Má aplikace radit klientům?

Chci vidět všechny Top App články.

Leave a Reply